હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મગજ દોડાવો

તાલીબાને કાબુલમાં પહેલી વાર વર્ડ પ્રોસેસર જોયું અને એના પ્રેમમાં પડી ગયો.

શા માટે?

[ સાચો જવાબ – કાલે ]

મફતમાં જે મળ્યું

સ્વ. બાલાશંકર ખંડેરિયાની આ ગઝલની પેરડી બાર વર્ષ પહેલાં અહીં રજુ કરી હતી. આ રહી

આનંદની વાત છે કે, વેબ ગુર્જરીનાં એક સંચાલક એવાં દેવિકાબેન ધ્રુવને એ ગમી અને વેબ-ગુર્જરી પર એ ફરીથી પ્રકાશિત કરી છે

સૌ હાદજનોને એ જાણીને ખુશી થશે કે, આપણા સાથી વલીભાઈએ ‘વ્યંગ કવન’ મામની શ્રેણી ત્યાં ઘણા વખત સુધી ચલાવી હતી અને ઘણી હાસ્ય કવિતાઓ પ્રસિદ્ધ કરી હતી.

અમેરિકન માટલું !

કારનાં ગોગલ્સ !

ગુજરાતી એનગ્રામ

હાજી કાસમ કાલાવડવાળા

ભારતીય ભાષાઓની જેમ માત્રાઓ લગાવી, અંગ્રેજી ભાષામાં બારાખડી બનાવાતી નથી. આ એક ખામી હોવા છતાં , આના કારણે અંગ્રેજીમાં જાતજાતની શબ્દરમતો રમી શકાય છે. અંગ્રેજીમાં એનગ્રામ આ અગાઉ પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા – આ રહ્યા

આ ખોટ આપણા સાથી કાસમ ભાઈએ પૂરવા પ્રયાસ કર્યો છે ( કેનેડા નિવાસી) – અને તે પણ ખાલી શબ્દો નહીં , પણ વાક્યોના એનગ્રામ બનાવીને –

બસ, જા, ડાબી તરફ જો, બેસ, અને પરખ
સખત બરફ અને બીજા જોડા પર બેસ

અને રેલગાડી માં તીખા મરચા
ચાલ મર, અને ગાડી માં રેતી ખા
ચારે તીર અને લગામ ખાડીમાં

ઉત્સાહી મિત્રોને આ કસબ આગળ ધપાવવા હાર્દિક આમંત્રણ છે.

સોમવાર / રવિવાર

સાભાર – શ્રી. ભરત જાની

Cartoon on weather forecast!

Anagrams

Courtesy – Shri Bharat Jani

If you randomly rearrange the letters

“NARENDRA MODI” …
you get
“RARE DIAMOND”

If you rearrange the letters
“SONIA GANDHI” …
you get

“DOSHI NAAGIN”

Is this just a coincidence…!!!

This has got to be one of the cleverest msgs I’ve received in a while,

Someone out there either has too much spare time or

is deadly at Scrabble. (Wait till you see the last one!)

 1. DILIP VENGSARKAR
  When you rearrange the letters:
  A SPARKLING DRIVE
 2. PRINCESS DIANA
  When you rearrange the letters:
  END IS A CAR SPIN
 3. MONICA LEWINSKY
  When you rearrange the letters:
  NICE SILKY WOMAN
 4. DORMITORY
  When you rearrange the letters:
  DIRTY ROOM
 5. ASTRONOMER
  When you rearrange the letters:
  MOON STARER
 6. DESPERATION
  When you rearrange the letters:
  A ROPE ENDS IT
 7. THE EYES
  When you rearrange
  THEY SEE
 8. A DECIMAL POINT
  When you rearrange the letters:
  I M A DOT IN PLACE

AND FOR THE GRAND FINALE

MOTHER-IN-LAW
When you rearrange the letters:
WOMAN HITLER…

And, an a readymade anagram solver here –


ઘૈડા નૈ બનવાનું દોસ્તો !

મૂળ સ્રોત – અજ્ઞાત

અમેરિકન બાસ્કેટ બોલ અને રજવાડી ઓઢણી

આપણી સંસ્કૃતિનો વ્યાપ અને કદર ભારતની બહાર પણ થવા માંડ્યાં છે –