હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી

         આ આખું ગહન શાસ્તર ગુમાવાઈ ન જાય; એ માટે બધી કસોટીઓ અને એમના જવાબ અહીં હમ્મેશ મળી રહેશે…નવા વાચકો પહેલાં માત્ર સવાલ વાંચે અને ન આવડે તો, (ઘણાંને નથી આવડ્યા!) જવાબ જોઈ લે.

      આ સવાલો માત્ર તમારા આનંદ માટે જ છે. એના જવાબ ન આપવા વિનંતી.

     તમારા જવાબને સાચા જવાબ સાથે સરખાવી જોજો.

 1. સવાલ…….    જવાબ…….
 2. સવાલ…….    જવાબ…….
 3. સવાલ…….    જવાબ…….
 4. સવાલ…….    જવાબ…….
 5. સવાલ…….     જવાબ…….
 6. સવાલ…….     જવાબ…….
 7. સવાલ…….     જવાબ…….
 8. સવાલ…….      જવાબ…….
 9. સવાલ…….     જવાબ…….
 10. સવાલ…….     જવાબ…….
 11. સવાલ…….     જવાબ…….
 12. સવાલ…….     જવાબ…….
 13. સવાલ…….     જવાબ…….
 14. સવાલ…….      જવાબ…….
 15. સવાલ…….      જવાબ…….
 16. સવાલ…….      જવાબ…….
 17. સવાલ…….      જવાબ…….
 18. સવાલ…….      જવાબ…….
 19. સવાલ…….      જવાબ…….
 20. સવાલ…….      જવાબ…….
 21. સવાલ…….      જવાબ…….
 22. સવાલ…….      જવાબ…….
 23. સવાલ…….      જવાબ…….
 24. સવાલ…….      જવાબ…….
 25. સવાલ…….      જવાબ…….
 26. સવાલ…….      જવાબ…….
 27. સવાલ…….      જવાબ…….
 28. સવાલ…….      જવાબ…….
 29. સવાલ…….      જવાબ…….
 30. સવાલ…….      જવાબ…….
 31. સવાલ…….      જવાબ…….
 32. સવાલ…….      જવાબ…….
 33. સવાલ…….      જવાબ……
 34. સવાલ…….      જવાબ…….
 35. સવાલ…….      જવાબ……. 
 36. સવાલ…….      જવાબ…….
 37. સવાલ…….      જવાબ……. 
 38. સવાલ…….      જવાબ…….
 39. સવાલ…….      જવાબ…….
 40. સવાલ…….      જવાબ…….
 41. સવાલ…….      જવાબ…….
 42. સવાલ…….      જવાબ…….
 43. સવાલ…….      જવાબ…….
 44. સવાલ…….     જવાબ……
 45. સવાલ…….     જવાબ……
 46. સવાલ…….     જવાબ……
 47. સવાલ…….     જવાબ……
 48. સવાલ…….     જવાબ……
 49. સવાલ…….     જવાબ……
 50. સવાલ…….     જવાબ……
 51. સવાલ…….     જવાબ……
 52. સવાલ…….     જવાબ……
 53. સવાલ…….    જવાબ……
 54. સવાલ…….    જવાબ……
 55. સવાલ…….    જવાબ……
 56. સવાલ…….    જવાબ……
 57. સવાલ…….    જવાબ……
 58. સવાલ…….    જવાબ……
 59. સવાલ…….    જવાબ……
 60. સવાલ…….    જવાબ……
 61. સવાલ…….    જવાબ……
 62. સવાલ…….    જવાબ……
 63. સવાલ…….    જવાબ……
 64. સવાલ…….    જવાબ……

11 responses to “હુંશિયારીની કસોટી

 1. Pingback: હુંશિયારીની કસોટી – ૫૫ , જવાબ | હાસ્ય દરબાર

 2. Pingback: અતાર્કિક વિચારસરણી – lateral thinking | EVidyalay

 3. aataawaani સપ્ટેમ્બર 19, 2014 પર 10:18 પી એમ(pm)

  આ મારા માટે અઘરું છે .રાજાભાઈ .

  Like

 4. aataawaani ફેબ્રુવારી 2, 2014 પર 10:31 એ એમ (am)

  kasoti vaanchine aanand melvaay emaa unda utrai nahi budi maraay

  Like

 5. Pingback: હુંશિયારીની કસોટી – અમેરિકા | સૂરસાધના

 6. Pingback: હુંશિયારીની કસોટી – ૩૦; જવાબ | હાસ્ય દરબાર

 7. Pingback: हास्याष्टक – शरद शाह | હાસ્ય દરબાર

 8. Pingback: યાચે શું ચિનગારી ? | હાસ્ય દરબાર

 9. Pingback: હુંશિયારીની કસોટી – નવું પાનું | હાસ્ય દરબાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: