હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

કહેવત દરબાર

કહેવતો આ હાદ જનને બહુ પ્રિય છે. એ નશાની જાળવણી/ સંવર્ધન અને ફટાફટ સંદર્ભ માટે….

આજથી આ નવ્વું નક્કોર પાનું

જૂની કહેવતો – નવા લિબાસમાં – શ્રી કાસિમ અબ્બાસ – કાલાવડ વાળા 

નિમિષા દલાલ -‘ પ્રતિલિપી’

  1. કહેવતોનું વિવરણ 
  2. કહેવતોનું વિવરણ
  3. કહેવતોનું વિવરણ
  4. કહેવતોનું વિવરણ
  5. કહેવતોનું વિવરણ
%d bloggers like this: