હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Dog playing cricket

Dog playing cricket and doing better wicket keeping and fielding

જો ચાર મળે ચોટલા….

સાભાર- શ્રી શરદ શાહ … ફેસ બુક પેજ પરથી 

જૂની કહેવત- જો ચાર મળે ચોટલા , ભાગે કોઈના ઘરના ઓટલા

નવી કહેવત- જો ચાર મળે ચોટલા, સંઘ શક્તિ બતાવી અવનવું કરી બતાવે ..

મજાની સમતોલન -બેલેન્સીંગ તરકીબ….

Physics is amazing sometimes.. Must watch!

4 Girl Chair Trick!

એક ખાસ સુચના -ચેતવણી…

આ વિડીયો જોઈને એની નકલ કરવા જતાં કોઈ મહિલા કે પછી પુરુષ પડી જાય  અને કેડોને નુકશાન કરે તો એને માટે હાસ્ય દરબાર નું તંત્રી મંડળ જવાબદાર નથી . સૌએ પોતાના ખર્ચે અને જોખમે આ પ્રયોગ કરવો !!! હા..હા…હા….!!! 

આજની જોક ….આધુનિક શાહજહાં !

Taj Mahal Joke

The Resourceful husband !

Courtesy-Mr.Yogesh Kanakia

Wife: Where are you?
Husband : At home love.
Wife: Are you sure?
Husband: Yes.
Wife : Turn on the mixer.
Husband : (turns mixer on) Rrrreeereeeereeee…
Wife: Ok my love goodbye.

Another day……
Suspicious Wife: Where are you?
Husband : At home love. Wife: Are you sure?
Husband : Yes.
Wife: Turn on the mixer.
Husband: (turns mixer on) Rrreeereeeereeee…
Wife: Ok my love goodbye.

The next day, the wife decides to go home without notice, and finds her son alone and she asks him, “Son, where is your father?”

Son: “I don’t know, he went out with the mixer..

“”Competitive Foursome” – Humour and Music mix

Courtesy – Mr. Sharad Shah 

“The Summer”, composed by Antonio Vivaldi, becomes the stage for a musical competition. Salut Salon fight acrobatically and with a special sense of humor — this is a Salut Salon classic, a live recording from the movie “Salut Salon.

Enjoy …..

“Competitive Foursome”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,591 other followers