હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મહા રસોડું

      જમવાનું કોને ન ગમે? કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, એના અંતે ભોજન કે હળવો/  ભારે નાસ્તો તો હોય જ. કમ સે કમ ‘પ્રસાદ’ તો હોય, હોય ને હોય જ.

     આપણા ‘મગજના ડાક્ટર’ ઉર્ફ્ર ‘રાત્રિ’ ને જેમનામાં બહુ આસ્થા છે એ ઇસ્કોન વાળા પણ એમાંથી બાકાત નથી. એમનું રસોડું તો એટલું બધું મોટું કે, નેશનલ જ્યોગ્રાફિક વાળાને પણ ભાવી ગયું !!

હજામ બેન હાઈસ્કૂલ

અમારા ગોમની નિશાળ …

બેન બાર્બર કેરિયર ટેક, મેન્સફિલ્ડ

bb1

bb2

નોંધી લેજો….

મેન્સફિલ્ડ, ટેક્સાસની વસ્તી છે – માત્ર ૬૦,૦૦૦

4-Year-Old Piano Prodigy

Awesome!!
Watch this little 4 year old girl play the piano. How is this even possible?
She is reading the music notes and does not even miss a single note.
I am sure you will enjoy her playing as much as I did.

Phenomenal 4-Year-Old Piano Prodigy

મફત

Mafat

aksharnad

આખો લેખ ‘મફત’માં  વાંચવા ‘અક્ષરનાદ’ પર ક્લિક કરો.

અને આ કવિતા  બોનસમાં – મફતિયા રિપિટ…

મફતમાં જે મળ્યું તેને સ્વીકારી લે અરે! માનવ
મળ્યું કે ના ફરી મળશે, તરત ખીસ્સું ભરી લેજે.

[ક્લિકો]

સુજા અને શોપિંંગ

શ્રી. સુરેશ કાન્ત પટેલે મોકલેલ ચિત્ર પરથી સુજાની શોપિંગ વખતે હાલત બતાવતી ‘સુજા – કળા’ !!sbj_shopping

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,665 other followers