હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

રમુજી વ્યાખ્યાઓ

સાભાર – શ્રી. શૈલેશ મહેતા words

6 responses to “રમુજી વ્યાખ્યાઓ

 1. dhavalrajgeera August 21, 2015 at 7:01 pm

  Some keep mustache though turn Gray!

 2. Valibhai Musa August 21, 2015 at 4:27 pm

  મેથ્સની Set Theoryમાં કોઈ Set માં એકેય સભ્ય ન હોય તો પણ તેને Nul Set તરીકેની ઓળખ અપાય છે આમ, Set A = { }. હવે મૂછમાં એકેય બાલ ન દેખાતો હોય તો તેને પણ Nul Set લાગુ પડે. વળી મૂછોમાં હિટલર કટ, મહારાણા પ્રતાપ કટ, ચેપ્લિન કટ, ભારા કટ, તલવાર કટ વગેરે હોય છે, તેમ સફાચટ મૂછને પણ ‘ઈંદિરા કટ’ કે ‘મિશેલ કટ’ ગણી શકાય, શ્યું કિયો છો ?

 3. P.K.Davda August 21, 2015 at 3:27 pm

  Aata, all approved.

 4. himmatlal aataa August 21, 2015 at 2:47 pm

  બહુ સ ર સ શબ્દ જાળ ગોઠવી છે . ઘડપણ એટલે શું ?

 5. pragnaju July 1, 2015 at 6:46 am

  મૂછ મહાનતા પુરુષો માટે
  મૂછ સ્ત્રી માટે શરમ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: