હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મારી ચરબી ઉતારો મહારાજ રે ! – રમેશ ચાંપાનેરી

ચરબી માહાત્મ્ય !  યોગ દિન તો ગયો … હવે આવતા વરસ સુધી તમતમારે ચરબી વધાર્યે જ રાખો !!

આ વ્યંગોક્તિ લાગે તો… આ વાંચો ….yoga1

અને આ પણ….

yoga

કેમ? આખો લેખ વાંચવા મન થઈ ગયું ને? જ્યાંથી કોપી / પેસ્ટ વર્જિત છે – એવા અક્ષરનાદ પર પોંકી જાઓ !!!

અહીં ક્લિક કરો

અહીં ક્લિક કરો

One response to “મારી ચરબી ઉતારો મહારાજ રે ! – રમેશ ચાંપાનેરી

 1. pragnaju August 14, 2015 at 1:36 pm

  ચરબી ચઢે એટલે સુંદરતા હેઠી પડે પણ બૂચકોના મગજમાં ચરબી ચઢી છે તેનું શું?
  …………………………………………………………………
  સબવે ની ના સેંડવીચ જોતો,
  કે ના જોતો બરગરના બ્રેડ
  મૅકડૉનલની ફ્રાઇઝ ના ખાતો.
  કે ના સી સી ના પીઝા
  ……અરે ભઇ હું તો ખાતો મોટા રોટલા
  કૉક,પૅપ્સી કે સ્પ્રાઇટ ના જોતો,
  કદી ના મીનરલ વૉટર
  પેટની પીડા જાતે વ્હોરતા ત્યારે,
  ડૉક્ટર શોધવા પડતા અહીં
  ……માટે પ્રેમથી રોટલા હું ખાતો અહીં
  ચીઝના લેતો,પનીર ના ખાતો,
  શરીરે ચરબી ચઢી જતી ભઇ
  ખાતો લેટસ સાથે ગાજર લેતો,
  એપલ કરતાં કેળા ઉત્તમલાગે
  …..તેથી રોટલા સાથે કેળા ખાતો અહીં
  કૅચપ કે ના શૉસ શોધતો,
  કુકી સીરીયલ ના હેલ્થ માટે
  ના જોઇએ ૨% મીલ્ક મારે,
  સૉલ્ટ પૅપર કે ના ગાર્લીકબ્રેડ
  ……ક્યારેક રોટલા સાથે લેતો હોલ મીલ્ક
  સુ શ્રી પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટની રચના

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: