હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Category Archives: કાસીમ અબ્બાસ

રાજા ને ગમી તે રાણી

શ્રી. કાસીમ અબ્બાસ , મિસીસાગા, કેનેડા

“રાજા ને ગમી તે રાણી, ને છાણા વિણતી આણી.”  આ ગુજરાતી ભાષા ની કહેવત બહુજ  જૂની છે.  અત્યારે ઈન્ટરનેટ અને વોટસ અપ નો યુગ છે. તે અનુસાર અત્યાર ના એટલે કે ઈન્ટરનેટ અને વોટસઅપ ના યુગ ના “રાજા” ને કેવી રીતે રાણી ગમી તે વિષે વાંચી ને મુખ મલકાવો. 

રાજા ને ગમી તે રાણી,
 ને વોટસ અપ પર ચેટ કરતા આણી  
પણ હતી વાતો માં એ શાણી  
જયારે રાજાએ એ વાત જાણી  
રાજા થઈ ગયો પાણી પાણી 
અને રાણી ને મહેલ માં આણી  
દરબારીઓ સાથે કરી ઉજાણી 
ભેટ સોગાદોની કરી લ્હાણી  
દરબારીઓ એ પણ મજા માણી 
રાજા ને ગમી તે રાણી 
ને વોટસ અપ પર ચેટ કરતા આણી  
સમાપ્ત થઈ રાજાની કહાણી