હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Category Archives: મૂળજીભાઈ દેસાઈ

जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पो मे

A Must Listening Lyric for enlightening spirituality :

સૌજન્ય : મૂળજીભાઈ દેસાઈ

-વલીભાઈ મુસા (રજૂકર્તા)

શકટનો ભાર જ્યમ શ્વાન તાણે!

સૌજન્ય : મૂળજીભાઈ દેસાઈ (વોએપ મેસેજ)

કર ભલા, હોગા ભલા!

સૌજન્ય : મૂળજીભાઈ દેસાઈ (વોએપ મેસેજ)

જાદુ કે કરામત ?

સૌજન્ય : મૂળજીભાઈ દેસાઈ

રજૂકર્તા : વલીભાઈ મુસા (વી.લાલ)

ઉપરના વીડિયોના બોર્ડમાંનો કોઈ પણ અંક ધારી લો. થોડી પ્રક્રિયા પછી તમારો ધારેલો અંક અદૃશ્ય થઈ જશે,

શી રીતે ?

તમારો જવાબ આપો.

સાચો જવાબ અને ભાગ લેનારનાં નામ બે દિવસ પછી જાહેર થશે.