હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Category Archives: શબ્દરમત

ગુજરાતી એનગ્રામ

હાજી કાસમ કાલાવડવાળા

ભારતીય ભાષાઓની જેમ માત્રાઓ લગાવી, અંગ્રેજી ભાષામાં બારાખડી બનાવાતી નથી. આ એક ખામી હોવા છતાં , આના કારણે અંગ્રેજીમાં જાતજાતની શબ્દરમતો રમી શકાય છે. અંગ્રેજીમાં એનગ્રામ આ અગાઉ પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા – આ રહ્યા

આ ખોટ આપણા સાથી કાસમ ભાઈએ પૂરવા પ્રયાસ કર્યો છે ( કેનેડા નિવાસી) – અને તે પણ ખાલી શબ્દો નહીં , પણ વાક્યોના એનગ્રામ બનાવીને –

બસ, જા, ડાબી તરફ જો, બેસ, અને પરખ
સખત બરફ અને બીજા જોડા પર બેસ

અને રેલગાડી માં તીખા મરચા
ચાલ મર, અને ગાડી માં રેતી ખા
ચારે તીર અને લગામ ખાડીમાં

ઉત્સાહી મિત્રોને આ કસબ આગળ ધપાવવા હાર્દિક આમંત્રણ છે.

Anagrams

Courtesy – Shri Bharat Jani

If you randomly rearrange the letters

“NARENDRA MODI” …
you get
“RARE DIAMOND”

If you rearrange the letters
“SONIA GANDHI” …
you get

“DOSHI NAAGIN”

Is this just a coincidence…!!!

This has got to be one of the cleverest msgs I’ve received in a while,

Someone out there either has too much spare time or

is deadly at Scrabble. (Wait till you see the last one!)

 1. DILIP VENGSARKAR
  When you rearrange the letters:
  A SPARKLING DRIVE
 2. PRINCESS DIANA
  When you rearrange the letters:
  END IS A CAR SPIN
 3. MONICA LEWINSKY
  When you rearrange the letters:
  NICE SILKY WOMAN
 4. DORMITORY
  When you rearrange the letters:
  DIRTY ROOM
 5. ASTRONOMER
  When you rearrange the letters:
  MOON STARER
 6. DESPERATION
  When you rearrange the letters:
  A ROPE ENDS IT
 7. THE EYES
  When you rearrange
  THEY SEE
 8. A DECIMAL POINT
  When you rearrange the letters:
  I M A DOT IN PLACE

AND FOR THE GRAND FINALE

MOTHER-IN-LAW
When you rearrange the letters:
WOMAN HITLER…

And, an a readymade anagram solver here –


ઉખાણાં – ૨

સાભાર – ગુજરાતી લેક્સિકોન

 1. એક આંધળી ચાકડોળ, જે બેઉ દિશાથી ચાલે, જ્યાં જ્યાં ઊભી રહે ત્યાં, હજાર ઈંડાં આલે
 2. ચાર માથાં પણ બ્રહ્મા નહિ, છ પગ પણ જૂ નહિ,પેટમાં પાણી પણ નાળિયેર નહિ, આખલા પર બેસે પણ મહાદેવ નહિ.
 3. છત વિનાનું છાપરું, જે દુનિયા સઘળી ઢાંકે, ચાંદ સૂરજ તારાનું ઘર, જે લોકો સઘળા આંકે.
 4. બારસો છતાં બારસો ઊંધાં, બારસો બાવન વીર;મારું ઉખાણું પારખે તેને, આપું સોનાનું તીર.
 5. શિંગડાવાળું સસલું જે કૂદકા મારે દોડે;મોટા મોટા શૂરો પણ જેની પાછળ દોડે.

વાનગીઓ – ૨, જવાબ

 1. સુંદીરી બાપુ – બાસુંદી પૂરી
 2. તકા રીજુક – કાજુ કતરી
 3. પાપની ખરલ – પાલક પનીર
 4. રસાંલી ડભાઈ – ઈડલી સંભાર
 5. ટાનાઈ નખ – નાન ખટાઈ
 6. વોધીહ દુલનો – દુધી નો હલવો
 7. વીન્ડ ઢોસે ચળાક – સેન્ડવીચ , ઢોકળા
 8. જગાંલે ઠીયાબી – ગાંઠિયા જલેબી
 9. લીતપ યાવેર – પતર વેલિયા
 10. રળી પોપુણ – પુરણ પોળી.

ભાગ લેનાર મિત્રો

 1. પ્રજ્ઞા વ્યાસ
 2. પ્રવીણચન્દ્ર શાહ
 3. કમલ જોશી
 4. નિરંજન દેસાઈ
 5. અનીલા પટેલ
 6. પ્રથમેશ શાહ
 7. વલીભાઈ મુસા

વાનગીઓ – ૨

નીચેના વાક્યોમાંથી વાનગીઓ શોધો અને – જમતા નહીં – અમને કહો !

 1. સુંદીરી બાપુ
 2. તકા રીજુક
 3. પાપની ખરલ
 4. રસાંલી ડભાઈ
 5. ટાનાઈ નખ
 6. વોધીહ દુલનો
 7. વીન્ડ ઢોસે ચળાક
 8. જગાંલે ઠીયાબી
 9. લીતપ યાવેર
 10. રળી પોપુણ

ઉખાણાં – ૧, જવાબ

અહીં ઉખાણાં પૂછ્યાં હતાં

સાચા જવાબ

 1. સાવરણી
 2. પડછાયો
 3. જ્વાળામુખી પર્વત
 4. સબમરીન (પનડુબી)
 5. સસલું

ભાગ લેનાર મિત્રો

 1. સુરભિ રાવળ
 2. કમલ જોશી
 3. મહમ્મદ હુસેન
 4. પ્રજ્ઞા વ્યાસ
 5. વલી મુસા
 6. ભુપેન્દ્ર
 7. જયંત શેઠ

ઉખાણાં – ૧

સાભાર – ગુજરાતી લેક્સિકોન

 1. માથું બાંધેલું ને વાળ છૂટા, રોજ ઊઠીને ધૂળમાં ચોંટ્યા.
 2. આમ જાઉં, તેમ જાઉં, જ્યાં જાઓ ત્યાં સાથે થાઉં;નાનો થાઉં, મોટો થાઉં, ઊંઘી જાઓ તો સંતાઈ જાઉં.
 3. એક પર્વત એવો કે જે અગન ઓકતો જાય,મોઢું ફાડે તો ગામોનો જે નાશ કરતો જાય.
 4. એક જળકૂકડી એવી, જે ડબક ડૂબકી મારે,પચાસ માઈલ પાણીમાં ચાલી, તોપના ગોળા ખાળે
 5. એક પશુ જે બીકણદાસ, વનવગડામાં રહેતું;શરીર સુંવાળું, મોટા કાનો ઝાડીમાંથી જે જોતું

શબ્દશોધ- ૧ , જવાબ

અહીં એ શોધ મૂકી હતી

જવાબ –

rivers
 1. દમણ ગંગા
 2. હિરણ
 3. તાપી
 4. રૂપેણ
 5. બનાસ
 6. વાત્રક
 7. આજી
 8. નાગમતી
 9. નર્મદા
 10. સરસ્વતી
 11. ધેલી
 12. માલણ
 13. ભૂખી
 14. રજકી
 15. કુલકી
 16. ચિરાઈ
 17. ધાધર
 18. ઓઝત
 19. ભૂરૂડ

જવાબ આપનાર મિત્રો

 1. પ્રવીણચંદ્ર શાહ
 2. પ્રજ્ઞા વ્યાસ
 3. કમલ જોશી
 4. સુરભિ રાવળ
 5. હસમુખ કાકડિયા
 6. અનીલા પટેલ
 7. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
 8. વલીભાઈ મુસા
 9. દશરથ સોલંકી ( ફેસબુક પર )
 10. વિભા મહેતા

શબ્દશોધ- ૧

સાભાર – શ્રી. નિરંજન મહેતા

નીચેના કોઠામાં ૧૯ નદીઓનાં નામ છૂપાયેલાં છે. એ શોધી કાઢો .

rivers_Q

સાચા જવાબ અને ભાગ લેનાર મિત્રોનાં નામ મંગળવારે જાહેર કરવામાં આવશે .

Break the code – hint

As a starter for friends – Code for a sample word –

Congrats