હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Category Archives: જોડકણું

બાળ જોડકણું!

“બચપન કે દિન ભુલા ન દેના, આજ હસે કલ રુલા ન દેના|’

આ જોડકણું બાળપણમાં આપણે હજારો વાર કહી સંભળાવ્યું હશે અને સાંભળ્યું પણ હશે! કદીય કંટાળ્યા હતા ખરા? તો આજે કંટાળશો ખરા? એ યાદ રહે કે ‘બુઢ્ઢાપન બચપન એક સમાન!’ રહા ન ગયા’ અને તેથી અહીં મુકાયા ગયા!!!

https://www.facebook.com/groups/458055461438781/permalink/922226768354979/?sfnsn=scwshmo

સ્રોત અને સૌજન્ય : હિરેન તન્નારાણા : ફેસબુક (‘મુખપોથી’ – કોઈકે ભદ્રંભદ્રીય પ્રયોજ્યું છે!)

* * *

પાદપૂર્તિ (અહીં ‘પાદ’ને ‘પદ’ પરથી બન્યું હોવાનું સ્વીકારી લેવું, હોં કે! આ તો એક આડવાત છે!) :

પાણી લઈને આંબે રેડ્યું, આંબે મને કેરી આપી

કેરી કેરી ખાઈ ગયા અને એ ગોટલું વધ્યું!!

-વલીભાઈ મુસા