હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

અંકગણિત (Arithmetic) કોયડો – ૬

એક છોકરાને તેના પિતાએ મેળામાં જતાં પોણીસો રૂપિયા આપ્યા. મેળેથી પાછા ફર્યા બાદ તેની પાસે પોણાસો રૂપિયા વધ્યા. તો તેણે મેળામાં કેટલા રૂપિયા ખર્ચ્યા હશે?

(યાદદાસ્તના સથવારે)

-વલીભાઈ મુસા

* * *

ઉત્તર અને સહયોગીઓની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે.

Comments are closed.

%d bloggers like this: