હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બે તોફાની શ્વાન બારકસો … ઘરમાં એકલા પડે ત્યારે … અને માલિક આવે ત્યારે …!!

What Dogs Really do when Home Alone: Funny Dogs Maymo & Penny

Have you ever wondered what dogs do when their owners leave? Maymo and Penny show you some of the things they like to do when left home alone: they play poker, smoke cigars, break random objects, and generally have a good time. Watch their funny reaction when their owner comes home!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: