હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૫૭

પ્રશ્ન તે ગઈકાલે હતો. આજે બને છે અને આવતી કાલે બદલી શકાતો નથી. તે  કોણ છે?

Comments are closed.

%d bloggers like this: