હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

कोई न करे प्रीत…. Mirabai

कोई न करे प्रीत – Poet Unknown.

रमईया मेरे तोही सूं लागी नेह।

लागी प्रीत जिन तोडै रे बाला, अधिकौ कीजै नेह।

जै हूं ऐसी जानती रे बाला, प्रीत कीयां दुष होय।

नगर ढंढोरो फेरती रे, प्रीत करो करो मत कोय।

षीर न षाजे आरी रे, मूरष न कीजै मिन्त।

षिण ताता षिण सीतला रे, षिण बैरी षिण मिन्त।

प्रीत करै ते बाबरा रे, करि तोडै ते क्रूर।

प्रीत निभावण दल के षभण, ते कोई बिरला सूर।

तम गजगीरी कौं चूंतरौरे, हम बालु की भीत।

अब तो म्यां कैसे बणै रे, पूरब जनम की प्रीत।

एकै थाणो रोपिया रे, इक आंबो इक बूल।

बाकौ रस नीकौ लगै रे, बाकी भागै सूल।

ज्यूं डूगर का बाहला रे, यूं ओछा तणा सनेह।

बहता बेता उतावला रे, वहैजी वे तो लटक बतावे छेह।

आयो सांवण भादवा रे, बोलण लागा मोर।

मीरा कूं हरिजन मिल्या रे, ले गया पवन झकोर॥

===================================================================

अम्बर ते अत्ति ऊँची वहे अरु नीची रसातल हु ते अथारि,

तुहिन के गिरसे अति शीतल पावक से अति जारन हारी.

मारहु ते कटु मीठी सुधाहुते जिनी अणुते सुमेरु ते भारी,

जानत जान अजान न मानत सागर बात सनेह की न्यारी

2 responses to “कोई न करे प्रीत…. Mirabai

  1. સુરેશ મે 22, 2017 પર 6:49 એ એમ (am)

    વાહ! ગંભીર થવાની તાલીમ મળી ગઈ !

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: