હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આવું પ્લેન આવવાનું છે !

સાભાર – શ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકર

2 responses to “આવું પ્લેન આવવાનું છે !

  1. Nitin Vyas December 29, 2016 at 1:03 pm

    Excellent idea, invest in this project.

  2. pragnaju December 29, 2016 at 8:58 am

    શું કલ્પના!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: