હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૪૯, જવાબ

પ્રશ્ન હતો –  માત્ર એક જ વખત ઉપર જઈને તમારે કઈ સ્વિચથી કયો બલ્બ ચાલુ થાય છે, તે નક્કી કરવાનું છે. ( અહીં ‘ક્લિક’ કરો )

સાચો જવાબ –

 • સ્વિચ A ચાલુ કરો. – થોડી રાહ જુઓ (૫ મિનિટ).
 • સ્વિચ A બંધ કરો અને સ્વિચ – B ચાલુ કરો.
 • બીજા માળે જાઓ.
  • ચાલુ બલ્બ = સ્વિચ B
  • બલ્બ બંધ પણ ગરમ  = સ્વિચ A
  • બલ્બ બંધ અને ઠંડો = સ્વિચ C

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો

 • કમલ જોશી
 • સુભાષ સંપત
 • હિનિશ પટેલ

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો

 • હરનિશ જાની
  ત્રણમાંની કોઈ પણ બે સ્વીચ ઓન કરો.. ઉપર જઈને જુઓ. જે બલ્બ નથી સળગ્યો તેની સ્વીચ ત્રીજી છે.અને બે સળગતા બ્લ્બમાંથી એક કાઢી નાખો. નીચે આવી બેમાંની એક સ્વીચ ડાઉન કરો. જો ઉપરના બે બલ્બમાંથી એક બંધ થઈ જાય તો તે તેની સ્વીચ.અને ન બંધ થાય તો તે પેલા કાઢી લીધેલા બલ્બની સ્વીચ.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: