હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૪૭

પ્રશ્ન 

  • તે એક ખૂણામાં જડબેસલાક કેદ છે. પણ દુનિયાના છેડે પહોંચી જાય છે.

Comments are closed.

%d bloggers like this: