હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

એર લાઈન સિક્યોરીટી ઓફિસર !

Airline Security From the Carol Burnett Show (Full Sketch)

Advertisements

One response to “એર લાઈન સિક્યોરીટી ઓફિસર !

  1. pragnaju October 22, 2016 at 11:19 am

    કાંઇક આવી બૉર્ડીગ પાસની ગરબડમા મને બી એમ ડબ્લ્યુ એરપોર્ટ પર બફેલો ને બદલે મેન્ચેસ્ટર (ન્યુ હે) પહોંચાડી દીધેલી !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: