હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી -૪૬, જવાબ

પ્રશ્ન…

ચોરસના ચાર સરખા ભાગ કેટલી રીતે થઈ શકે?

સાચો જવાબ 

  • અનેક રીતે

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો

  • નિતીન ગૌદાણી
  • કમલ જોશી

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો

  • મધુસુદન
  • સુભાષ

————————–

‘અનેક રીતો’ માંની દસ રીતો આ રહી…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: