હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ચકલાંને ચણ નાંખવાની મજા !

sparrow

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

અને એ ‘હાદજન’ મહાશયના ફેબુ પર મઝા આવે એવું બૌ બૌ છે.  

Advertisements

2 responses to “ચકલાંને ચણ નાંખવાની મજા !

  1. pragnaju October 20, 2016 at 4:00 pm

    વાહ
    આવવા દો
    રાહ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ

  2. Anila Patel October 20, 2016 at 3:04 pm

    Wonderful video.Meto share kari lidho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: