હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હેંડો ‘લ્યા ભેળા ચા પીએ

સાભાર – શ્રી. પી.કે.દાવડા

4 responses to “હેંડો ‘લ્યા ભેળા ચા પીએ

 1. mhthaker October 20, 2016 at 3:53 am

  Brahma kitley pan kathavi padshe

 2. pragnaju October 19, 2016 at 3:01 pm

  અમદાવાદીની ચા એક બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી છે,

  લાગણીઓનો ઊભરો નથી!!

 3. Vinod R. Patel October 19, 2016 at 11:07 am

  પાંચ પાંડવોને એક સાથે ચા આપવા દ્રૌપદીએ આ કીટલી શોધી કાઢી.

  Necessity is the mother of invention.

 4. Vinod R. Patel October 19, 2016 at 10:59 am

  રાવણ કીટલી !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: