હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

યોગાસન – નવા ચેલાઓ!

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ

Advertisements

7 responses to “યોગાસન – નવા ચેલાઓ!

 1. aataawaani October 15, 2016 at 5:44 am

  તિબેટિયન યોગની રીતો પણ યોગ્ય કહેવાય

 2. aataawaani October 14, 2016 at 5:06 pm

  પતંજલિના યોગનો ડંકો જગત ભરમાં વાગે છે . માણસ તો ઠીક કૂતરાં યોગ કરવા મઁડી ગયાં .

 3. pragnaju October 14, 2016 at 3:20 pm

  વાહ
  ગુરુ કરતા ચેલા સવાયા

 4. Vimala Gohil October 14, 2016 at 3:20 pm

  પાતાંજલીના બિસ્કુટ ખાતા-ખાતા રામદેવજીની ડીવીડી કે ટીવી શો પણ જોતો હશે..!!!

 5. ગોદડિયો ચોરો… October 14, 2016 at 2:08 pm

  ભુલથી પતંજલિ પ્રોડેક્ટના બિસ્કિટ ખાઇ ગયા લાગે છે.!!!!

 6. mhthaker October 14, 2016 at 9:25 am

  started receiving links after this mail for surya namaskar and 5 Tibetan rites…
  this is shortest versionof 5 tibetian rites in 2 minutes

  then see usefulness of it for chakra activation
  Chakras – The 5 Tibetan Rites

  same in full length

  …and later if you like you can read much more before performing..

  5 Tibetan Rites/Anti-aging/Rejuvenating. Detailed demo, explaining

  (this boy tells very perfectly )

  5 Tibetan Rites Exercises

  good explanation again and 6th rite also – as shown in books..and good tips
  (spin clockwise..some say anti clock wise)

  last one as random links on right hand side…
  liked idea of vibrating hands and like bowling rotating arm.. !!!
  Tibetan Burning Palm Health Exercises

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: