હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સંસ્કાર !

સાભાર – શ્રી. સુરેશકાન્ત પટેલ, અશ્વિન પટેલ

બે વેવાઇ દારુ પીવા બેઠા…

દીકરીના સસરાએ બોટલ  ખોલી  વેવાઇને પુછયું, “તમારા પેગમાં કેટલુ પાણી નાખું ?”

વેવાઇ કહે, “જરાય  નહીં, બિલકુલ નીટ, અમારા  પરિવારમાં  કોઇ  દીકરીના ઘરનું  પાણી  પણ  ન પીએ.”

આને કે’વાય સંસ્કાર..

One response to “સંસ્કાર !

  1. મનસુખલાલ ગાંધી September 7, 2016 at 8:22 pm

    રિવાજ અને વહેવાર એટલે એ તો સાચવવાજ જોઇએ………….. એમાં ઓછું જરાય ન ચાલે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: