હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૪૧

સાભાર –  શ્રી. ચીમન પટેલ – ‘ચમન’

આ ત્રણ ફોટાઓમાં શો ફરક છે?

Mira-1Mira-2Mira-3

સાચો જવાબ ….. આવતીકાલે

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: