હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

એ ભાઈ ! સફાઈ કરો

સાભારરાત્રિ 

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન માટે આનાથી વધારે સારો વિડિયો કદાચ નહીં હોય !

Advertisements

5 responses to “એ ભાઈ ! સફાઈ કરો

  1. deejay35(USA) September 9, 2016 at 9:02 pm

    કોની? કોંગ્રેસની? કે લાંચીયા અને લોભીયાઓની.?

  2. સુરેશ August 29, 2016 at 8:33 am

    આવા ઘણા બધા વિડિયો – ભારતના રાજકારણ પર હળવા ચાબખા આ રહ્યા….

  3. pragnaju August 29, 2016 at 7:57 am

    વાહ ખૂબ સ રસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: