હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સુજા અને શોપિંંગ

શ્રી. સુરેશ કાન્ત પટેલે મોકલેલ ચિત્ર પરથી સુજાની શોપિંગ વખતે હાલત બતાવતી ‘સુજા – કળા’ !!sbj_shopping

Advertisements

4 responses to “સુજા અને શોપિંંગ

  1. mdgandhi21 August 16, 2016 at 1:16 am

    આ સોફા ભારતના કડક નથી, અમેરીકાના છે, બધા સોફાની મફતમાં ટ્રાઈ કરવા જશો અને જો કોઈ નરમ સોફા ઉપર બેસી ગયાને તો ઊઠવું ભારે થઈ પડશે, અને કમરનો દુઃખાવો થઈ જશે એ જુદો….બાપલા કમરનું ધ્યાન રાખશો….

  2. Vinod R. Patel August 15, 2016 at 1:18 pm

    સુ.જા. સોફા ખરીદવા ગયા હતા કે શું.?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: