હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ઉખાણાં

ukhana.PNG

કેમ? મઝા પડી જાય એવું છે ને?  આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને  ઢગલાબંધ ઉખાણાં રમો/ માણો

3 responses to “ઉખાણાં

  1. Vimala Gohil June 27, 2016 at 10:44 am

    રમ્યા,માણ્યા ને સાચા પણ પડ્યા, મગજ કસાયું ને સાબિતિ મળી કે હજુ સાબૂત છે!!!! મજાપડી…

  2. dhirajlalvaidya June 27, 2016 at 3:01 am

    કાળી ગાય, કાળુ ખાય, ભમ્મ બોલે તો નખ્ખોદ જાય, (જવાબ : બંદૂક કે તમંચો) આવું ઉખાણું મેં સાંભળેલું

  3. Vinod R. Patel June 26, 2016 at 1:48 pm

    જ્ઞાન ની કસોટી કરતાં બાળકો અને ઘરડાઓને પણ મજા આવે એવાં મજાનાં ઉખાણાં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: