હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હસબંડ એટલે શું ?

HD. JOKE

Advertisements

3 responses to “હસબંડ એટલે શું ?

 1. Narendra June 18, 2016 at 9:48 am

  Happy father’s (Husband) day.
  Narendra Mehta(not Modi)

  • Vimala Gohil June 18, 2016 at 10:30 am

   હા, નરેન્દ્ર મહેતા જ હોય, નરેન્દ્ર મોદી father’s (Husband) dayમાં કેવીરીતે હોય??!!

 2. Anila Patel June 17, 2016 at 11:21 pm

  Husband etale hasvanu bandh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: