હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ફાટેલા આશિર્વાદ

સાભાર – શ્રીમતિ હીરલ શાહ
bless

 

Advertisements

One response to “ફાટેલા આશિર્વાદ

  1. nabhakashdeep June 17, 2016 at 10:01 am

    ભગવાન તો સદા ભલા…

    દ્વારે આવ્યો તો ખાલી ના કાઢું..ભલે ને છેતરવાના ચાળા કરે એ હું જાણું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: