હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બરાબર તાળું વાખજો!

પી.કે.દાવડાના  પાડોશી…

lock

Advertisements

2 responses to “બરાબર તાળું વાખજો!

  1. Vimala Gohil June 13, 2016 at 3:45 pm

    દાવડા સાહેબે કાંઈ ચિંતા કરવા જેવું જ નહી!!!!! પડોશી આટલા જાગ્રુત હોય તો આપ્ણે શાને ફીકર?????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: