હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

નેટ ચેટીંગ !….

સાભાર- સુ.શ્રી હિરલ શાહ , યુ.કે. 

 

HIRAL-2-

Hiral-1

One response to “નેટ ચેટીંગ !….

  1. સુરેશ June 5, 2016 at 7:41 am

    ઘરના ટીવીમાં બાબલાનો કુલો દેખાશે !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: