હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

જાણીતા લોકોની અજાણી જોક્સ… ગોવિંદ પટેલ

3 responses to “જાણીતા લોકોની અજાણી જોક્સ… ગોવિંદ પટેલ

  1. Hatim Thathia Bagasrawal June 2, 2016 at 2:18 pm

    Govindbhai really extraordinary and mind blowing jokes wits!!!!congratulations .

  2. jadavji vora June 2, 2016 at 6:44 am

    Govindbhai,  really good jokes after so many days. Thank you very much. Keep sending posts. Thanks. Jadavji K. Vora

  3. Vimala Gohil June 1, 2016 at 11:06 pm

    બહુ મજાની જોક્સ, મજા પડી ગઈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: