હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

થોડુંક હસી લઈને હળવા થઈએ …

શ્રી પ્રવીણ શાસ્ત્રીના બ્લોગમાંથી સાભાર

બે ઘડી થોડુક હસી લઈને હળવા થવું હોય તો ……..

આ વિડીઓ જુઓ- યુ ટ્યૂબ પ્રસાદી

આવા વધુ વિડીઓ જોવાની જો ઇચ્છા થાય તો

આ લીંક પર ક્લિક કરીને શાસ્ત્રીજીના બ્લોગ ઉપર પહોંચી જાઓ.

 

Advertisements

One response to “થોડુંક હસી લઈને હળવા થઈએ …

 1. dhufari મે 27, 2016 at 10:41 am

  શ્રી વિનોદ્ભાઇ

  પ્રવિણ શાસ્ત્રીની લિન્ક આપવાબદલ આભાર

  2016-05-20 22:11 GMT+05:30 “હાસ્ય દરબાર” :

  > Vinod R. Patel posted: “શ્રી પ્રવીણ શાસ્ત્રીના બ્લોગમાંથી સાભાર બે ઘડી
  > થોડુક હસી લઈને હળવા થવું હોય તો …….. આ વિડીઓ જુઓ- યુ ટ્યૂબ પ્રસાદી આવા
  > વધુ વિડીઓ જોવાની જો ઇચ્છા થાય તો આ લીંક પર ક્લિક કરીને શાસ્ત્રીજીના બ્લોગ
  > ઉપર પહોંચી જાઓ. ”
  >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: