હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ટોડલે તોરણ ! ….. અછાંદસ….. ચીમન પટેલ “ચમન”

Bhale Padhrya

ટોડલે તોરણ! ….. અછાંદસ….. ચીમન પટેલ “ચમન”

ટોડલે તોરણ!

તોરણ

બાંધ્યું ટોડલે!

‘ભલે પધાર્યા’નું!

ભૂલથી

ગયા

જો

અંદર;

તો,

માલકણનું

મોં

મચેડાઈ જાય છે!

******

*ચીમન પટેલ ‘ચમન’ (૧૪મે’૧૬)

 

Advertisements

3 responses to “ટોડલે તોરણ ! ….. અછાંદસ….. ચીમન પટેલ “ચમન”

 1. Vinod R. Patel મે 20, 2016 at 10:14 am

  ટોડલે તોરણ એ ઘણા લોકોની માનસિકતાનું પ્રતિક -રૂપક છે. બહાર કૈક દેખાતા હોય અને અંદર હોય કૈંક.

 2. સુરેશ મે 20, 2016 at 8:11 am

  આ તોરણ ‘ચમન’ વિલાના બારણે છે ? !!!!

  • chaman મે 20, 2016 at 8:33 am

   બારણે સુધી આવ્યા ને ડોર બેલ ના વગાડયો ભઈ! આ કામ કરી પરસેવો પાડયા બદલ, ખોબલે ખોબલે આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: