હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

જમરાજ સાથે ચાલાકી

     છેલ્લી ઇચ્છા પુરી પડશે એવી જમરાજ ગેરન્ટી આપે તો અમદાવાદી શું માંગે?

       મારી હવેલીના સાતમા માળે ચંદનના લાકડા અને રૂપેરી સાંકળો વાળા ઝૂલામાં મારી પત્ની સાથે ઝૂલતાં  અમારા પ્રપૌત્રને હીરા જડિત સોનાના ઘૂઘરે રમતો જોઉં.

કેમ આ જૂની વાત યાદ આવી ગઈ?

નવી બાતમી મળી એટલે જ તો!

yamraj

અને સન્તા – બન્તાનો આખો ખજાનો આ રહ્યો

santa

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

 

 

 

One response to “જમરાજ સાથે ચાલાકી

  1. Vinod R. Patel મે 16, 2016 at 12:08 pm

    આખું વર્ષ ચાલે એટલી બધી સંતા-બંતા જોક્સ … જોક્સનું અજીરણ થઇ જાય એટલી બધી !

    ગુણવત્તા ની કોઈ ગેરંટી નહિ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: