હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

કેપ્ટનને કૂતરો કરડ્યો !

       આમ તો આ શોકજનક સમાચાર છે, પણ ૭૮ વરહના કેપ્ટનની જુવાની કાળના છે, અને એ વ્યથા કથા જૂની થઈ જ ગઈ છે – તો એની પર હસી કાઢવાના કેપ્ટનના ઈરાદાને આપણે ટેકો આપીએ – અને ખોબે ખોબે સહાનુભૂતિ!

       હું જીવી ગયો. પહેલા છ ઈન્જેક્શન બાદ ડૂંટીની બન્ને બાજુએ ત્રણ ત્રણ ઢિમણાં થયા હતા. તમે ભલે તેને ઢિમણાં કહો, પણ હું જ્યારે ત્યાં હાથ લગાડતો તો તે માઉન્ટ આબુ જેવા ડુંગરા હોય તેવું લાગતું. ત્યાર પછીના આઠ સોયા આ ઢિમણાં પર જ ઠોકાયા. આમ મારી ચૌદ ઈન્જેક્શનની ગાથા પૂરી થઈ, પણ વાત થોડી બાકી છે.

એ વીતેલી વ્યથા કથા આ રહી…

આ ચિત્ર પર તાકો !!!

આ ચિત્ર પર તાકો !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: