હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

कहाँ से आऐ ….

Courtesy- Mr. Ganapat Patel 

Kahanse aaye

Advertisements

2 responses to “कहाँ से आऐ ….

  1. Vimala Gohil મે 1, 2016 at 11:21 pm

    मीले न हा.द. की पोस्ट,
    हंसी कहां से आये????

  2. સુરેશ મે 1, 2016 at 3:20 pm

    आये ‘हाद’पे पढने
    अक्कल कहां से आये ?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: