હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ગુજરાતી ગરબાની ધૂનમાં ગરબે ઘૂમતા કાબુલી પઠાણો !

Courtesy-Dr.Dinesh Saraiya, Chicago

કાબુલ ,અફગાનિસ્તાનના પઠાણો ગુજરાતીઓની જેમ ગરબે ઘુમતા આ વિડીયોમાં જોઈ આશ્ચર્ય પામશો.ગુજરાતી ગરબાની અસર ક્યાં સુધી પહોંચી ગઈ છે એ એક નવાઈ છે.એમનો પોશાક પણ કાઠીયાવાડી જેવો ! 

Pathani Garba From Kabul

Advertisements

One response to “ગુજરાતી ગરબાની ધૂનમાં ગરબે ઘૂમતા કાબુલી પઠાણો !

  1. Dadu Chicago April 27, 2016 at 8:40 am

    Sorry… They are Balochs from Balochistan, and not Pathans from Kabul, Afghanistan..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: