હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બેસવા કે હસવા?

સાભારશ્રી. સુરેશકાન્ત પટેલ

દસ્તુર તો જુઓ આ દુનિયાનો પોતાના,
મો ચડાવી બેઠા, ને પારકા હસાવી જાય છે…
જિંદગી  તુ જેમ જેમ  ઓછી થતી જાય છે
એમ એમ  વધારે ગમતી જાય છે….કયાં સમય છે આપણી પાસે જીવતા માણસ સાથે બેસવાનો,
આપણે તો મર્યા પછી જ  ‘બેસવા’ જઈએ છીએ.

અહીં આવે એ…..

બેસવા આવે તો …
હસીને પાછા જશે !!!

Advertisements

2 responses to “બેસવા કે હસવા?

 1. Vimala Gohil April 17, 2016 at 11:46 pm

  “બેસણું ” જ્યાં “હસણું” બની જાય છે”
  તે જગ્યાનું નામ છે-હા.દ.

 2. Vinod R. Patel April 17, 2016 at 10:34 am

  બેસવા આવે તો …
  હસીને પાછા જશે !!!

  “બેસણું ” જ્યાં “હસણું” બની જાય છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: