હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

पत्नी कहे वह ब्रह्माणी वाक्य – १

आजसे कई दिनों तक !! साभारश्री. कमलेश दवे

पति: “आज सब्ज़ी में नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है!”
पत्नी: “नमक ठीक है… सब्ज़ी कम पड़ गई, बोला था ज़्यादा लाया करो”

Advertisements

2 responses to “पत्नी कहे वह ब्रह्माणी वाक्य – १

  1. Vinod R. Patel April 9, 2016 at 7:43 pm

    બીજી પત્નીઓ આ ब्रह्माणी वाक्य સીરીઝમાંથી શીખે નહિ તો સારું ! પતિઓ માટે સાંભળવાનું થશે.!

  2. Atul-Kusum April 9, 2016 at 4:42 pm

    Wonderful

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: