હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

જાતે ચાલે તેવી સાયકલ !

સાભાર –  શ્રી. સુરેશકાન્ત પટેલ,  જિતેન્દ્ર પટેલ

છેલ્લે સુધી જોયા વિના આ વિડિયોની ખરી મઝા નહીં માણી શકો !

Advertisements

3 responses to “જાતે ચાલે તેવી સાયકલ !

  1. Vinod R. Patel April 6, 2016 at 1:59 pm

    છેલ્લે Only available on April 1st ! એમ લખ્યું છે , એનો શું અર્થ કરવો ? … એપ્રિલ ફૂલ તો નથી ને ?

  2. pragnaju April 6, 2016 at 9:44 am

    ક્યા બાત હૈ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: