હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મેક્સિકન ખાખરા

પંજાબી ખાખરા પછી હવે… આ

જો કે, આ નામની ફઈબા ( કે ફુવાભા!) આ સુજા છે.

અસલી નામ અને માલ છે…..

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરી એની વેબ સાઈટ પર પોં'ચી જાઓ!

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરી એની વેબ સાઈટ પર પોં’ચી જાઓ!

Advertisements

One response to “મેક્સિકન ખાખરા

  1. Vinod R. Patel April 2, 2016 at 9:33 am

    નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હેમનું હેમ હોએ … નરસિંહ મહેતા

    પંજાબી કહો કે મેક્સિકન કહો , અંતે તો અન્ન નું અન્ન હોયે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: