હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મંકી એન્ડ ડોન્કી ! કેવી મજાની સવારી !… હાસ્ય ચિત્ર

Monkey and Donki

આ ચિત્રનું  યોગ્ય શીર્ષક આપો જોઈએ ….પ્રતિભાવ પેટીમાં લખો .. 

 

Advertisements

4 responses to “મંકી એન્ડ ડોન્કી ! કેવી મજાની સવારી !… હાસ્ય ચિત્ર

 1. Narendra Mehta ( not Modi) March 12, 2016 at 12:46 pm

  Ukrantivad,
  Monkey se Manav Tak.

 2. Narendra Mehta ( not Modi) March 12, 2016 at 12:39 pm

  Darwin’s law,
  Monakey se Manav tak.

 3. સુરેશ જાની March 12, 2016 at 8:25 am

  ૧. પ્રાણી પ્રેમ
  ૨. કોણ જાનવર?
  ૩. વાનરવેડા

 4. Sharad Shah March 11, 2016 at 10:58 pm

  ‘મેરા દેશ મહાન” શિર્ષક તો આપેલ છે જ. લ્યો આ માણો..
  हर कुत्तेके दिन बदलते है, ऐसा ही नही है.
  गधे, बंदरके भी दिन बदलते है. ये सही है.
  कुछ बुरे दिन आये जीवनमे तब डरो मत,
  बुरा वक्त निखारेगा, यही सही शिक्षा रही है.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: