હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ઘુસી ગયા રુપિયાની થોકડીમાં…કટાક્ષ કાવ્ય… ગોવિંદ પટેલ

ઘુસી ગયા રુપિયાની થોકડીમાં…કટાક્ષ કાવ્ય

 

Stack of Indian Rupee

વાહ રે વાહ ધન્ય હો ઓ બાપુ ગાંધી

જબરી ચલાવી બ્રિટિશરો સામે આંધી

સંદેશ દેવા જીવન વિયાવ્યું પોતડીમાં

ને ઘુસી ગયા રુપિયાઓની થોકડીમાં

દીધો તમે તો સત્ય અહિંસાનો સંદેશ

કાળા નાંણા રુપે રુપિયા ગયા પરદેશ

આપ તો મિટાવતા ધર્મ નાતના વાડા

અનામતે લોકોને લડાવે ચુંટાયેલા પાડા

હિંદ છોડો હાકલે ભગાવ્યા છે બ્રિટિશ

એ મેલતા ગયા છે વા’લા ડાયાબિટિશ

મીઠાં મધ જેવાં વચનો જનતાને આપે

પગાર ભથ્થાં લેવા કરવેરાથી જ કાપે

ઓફિસે બાપુ આપની તસવીર રાખે

રોડ રસ્તામાં લાંચનું ગંગાજળ ચાખે

જે રુપિયા પર આપનો છપાયો ફોટો

એ માટે ખુન ચોરી ધાડનો ના તોટો

===========================

ગોવિંદ પટેલ -સ્વપ્ન જેસરવાકર

Advertisements

One response to “ઘુસી ગયા રુપિયાની થોકડીમાં…કટાક્ષ કાવ્ય… ગોવિંદ પટેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: