હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

कहां गई वो भोली सूरत?

અહીં  ‘સુજા’નો ભૂતકાળ અને વર્તમાન આલેખ્યા હતા. આ રહ્યા.

હવે એનું વિડિયો રૂપ આ રહ્યું …..

અને આ વિડિયો બનાવવાની દુકાન આ રહી….

sbj_morph

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

         કોઈ પણ મિત્રને આવા વિડિયો બનાવવા હોય, તો તેમને ખાસ કોઈ એક્સ્પર્ટ ચાર્જ વિના, વ્યાજબી મહેનતાણાથી બનાવી આપવામાં આવશે!

———–

તાક / તજાસા….

આ ટેક્નિકને ‘Morphing’ કહે છે. એ વિશે વિશેષ ગનાન અહીં …

અને એક મસ્ત મોર્ફિન્ગ માણો ….

Advertisements

4 responses to “कहां गई वो भोली सूरत?

 1. Vinod R. Patel February 29, 2016 at 6:16 pm

  વો ભોલી સુરત અબ વાપિસ આને વાલી નહી હૈ, આજ જો હકીકત હૈ ઉસમેં હી આનંદ લીઝીએ …
  સમય સમય કા કામ કરતા હૈ .. વો બડા શિલ્પી હૈ .. ચહેરા બદલ દેતા હૈ ..
  દેખીએ યહ એલીઝાબેથ કે ચહેરા કા ક્યાં હાલ હો ગયા !
  પાવર ફૂલ ક્વીન હૈ પર સમય કે પાસ વો ભી લાચાર હૈ
  Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II (morph sequence)

 2. pragnaju February 29, 2016 at 7:35 am

  ૨૦૧૬ …૨૦૩૦?

  Image result for સુરેશ જાની

  Image result for સુરેશ જાની
  આવું શીદ થાય છે ?

 3. ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ February 29, 2016 at 5:54 am

  Res sir congratulations to U

  Very nice photo of your 1954

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: