હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હેંડો લ્યા! ત્રાજવાં ત્રોફાવવાં…

મિત્રોના નામ … રંગીન લિબાસમાં .

This slideshow requires JavaScript.

કોઈ મિત્ર રહી ગયા હોય તો… ક્ષમાયાચના. ધ્યાન દોરશો તો સમાવેશ કરવાનું ગમશે.

અને….

ધીરૂભાઈ અને ‘ચમન’ જેવા ચિત્રકારો માટે મૂળ સાધન જ ઠીક રહેશે.

આ…….

f21

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

 

Advertisements

5 responses to “હેંડો લ્યા! ત્રાજવાં ત્રોફાવવાં…

 1. સુરેશ જાની February 26, 2016 at 3:47 pm

  લો … તાંણે તમારું નામ બી ત્રોફાવી દીધું!

 2. Vimala Gohil February 26, 2016 at 2:50 pm

  ભાઈ, અમે તો ત્રાજવા ત્રોફાવ્યા( શેરી,શાળા,કોલેજના,અને અન્ય ઘણા ભુલાયેલ) મિત્રોના નામના….
  આવી સુખદ પળો આપવા બદલ લળી-લળીને નમસ્કાર.

 3. Vinod R. Patel February 26, 2016 at 1:07 pm

  નામ રહંતા ઠાકરા નાણા નહીં રહંત,

  કીર્તિ કેરા કોટડા પાડ્યા નહીં પડંત

  (લોક સાહિત્ય )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: