હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

તાજી ચિપ આરોગો!

સાભાર – શ્રી. જીતેન્દ્ર દવે, ડેન્ટન, ટેક્સાસ

Advertisements

2 responses to “તાજી ચિપ આરોગો!

  1. dhirajlalvaidya February 19, 2016 at 5:18 am

    ગમ્યુ…………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: