હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

પંજાબી ખાખરા

હવે મૂળ ગુજરાતી ખાખરા પણ પંજાબી બની ગયા.

pk

Advertisements

2 responses to “પંજાબી ખાખરા

  1. Vinod R. Patel February 17, 2016 at 9:21 pm

    પંજાબીઓ જેવા જાડા દેખાય છે- ભાખરી જેવા

  2. pragnaju February 17, 2016 at 8:13 pm

    ગાલિબ, અહેમદ ફરાઝ, મન્ટો, બર્નાર્ડ શા, બાયરન, ફિરાક ગોરખપુરી જેવા લેખકો જ્લેબીને પસંદ કરતા અને તેને હીન્દુ.મુસ્લીમ ,ખ્રીસ્તી ની કલ્પના પર હસતા!

    અમેરીકન ખાખરા નામ આપે તો જલ્દી ખપી જાય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: