હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

પગ માથા પર રાખીને

       એકવાર કોઈ અટકચાળી વ્યક્તિએ અહિંસા ઉપર કટાક્ષ કરતો એક પત્ર ગાંધીજીને લખ્યો: ‘આપણે ધરતી ઉપર ચાલીએ છીએ ત્યારે અસંખ્ય કીડીઓ અને સૂક્ષ્મ જીવજંતુ આપણા પગ નીચે કચરાઈને મરણ શરણ થાય છે. એ હિંસાને કઈ રીતે અટકાવી શકાય?’

     ગાંધીજીએ એ પત્ર સરદાર પટેલને આપ્યો. તેમણે ખડખડાટ હસતાં કહ્યું: ‘બાપુ ! એને લખોને કે પોતાના પગ માથા પર રાખીને ચાલે!’

સાભાર – વેબ ગુર્જરી

Advertisements

One response to “પગ માથા પર રાખીને

  1. Vinod R. Patel January 17, 2016 at 3:39 pm

    સરદારની રમુજ વિષે ગાંધીજીએ આ કહ્યું હતું .

    “25-2-33ના ‘હરિજન’માં ગાંધીજી લખે છે કે –

    ‘મારી પાસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલરૂપે એક લાડકો વિદૂષક છે. તેઓ મને પોતાની અણધારી ગમ્મતની વાતોથી હસાવીને લગભગ બેવડ વાળી દે છે. તેમની હાજરીમાં ખિન્નતા પોતાનું ભૂંડું મુખ છુપાવીને ભાગી જાય છે. ગમે તેવી ભારે નિરાશા પણ તેમને લાંબો વખત ઉદાસ રાખી શકતી નથી અને તેઓ મને એકથી બીજી મિનિટ ગંભીર રહેવા દેતા નથી. તેઓ મારા સાધુપણાને પણ છોડતા નથી.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: