હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સવાલ બિલાડીના – જવાબ તમારા

એક નવો પ્રોજેક્ટ……..આ જણના નવા વળગણ(!) ‘સ્ક્રેચ’ પર…

cat_QA.PNG

આ ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરો.

હાલ તેમાં બે જ સવાલ છે, પણ બીજા ઘણા ઉમેરવાની સવલત છે. નવા સવાલ/ જવાબ મોકલી આપી સહકાર આપવા વિનંતી…

Advertisements

2 responses to “સવાલ બિલાડીના – જવાબ તમારા

  1. hirals January 17, 2016 at 2:26 am

    vah vah. will try collecting more que-ans.

  2. P.K.Davda January 16, 2016 at 10:33 am

    કોન બનેગા કરોડપતિ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: